Rising कोल्हापूर

पक्ष म्हणून नाही तर लोकप्रतिनिधी म्हणूनच काम करण्यास आवडेल- महापौर हसीना फारस

प्रतिनिधी
Apr 13 / 2018

कोल्हापूर : आज रायझिंग कोल्हापूर मध्ये महापौर हसीना फारस यांनी आपल्या केलेल्या कामाचा आढावा दिला त्यामध्ये खराब रस्ते दुरुस्ती, त्याच बरोबर अनेक वर्षपासून बंद असलेली महापौर चषक व महापौर जलतरण स्पर्धा चालू केल्या.त्याच बरोबर दिव्यागासाठी 350 केबिन ना मंजूर केल्या असून त्यातील 76 केबिनच्या काम आज पूर्ण झालं आहे.त्याच बरोबर महिलांच्या जिव्हाळ्याचा असणारा महिला स्वच्छता गृह पूर्णत्वस नेत आहे त्यातील 13 स्वच्छतागृह पूर्ण तयार केली आहेत.त्यानंतर त्या बोलल्या की महापौर म्हणून जेव्हा आले तेव्हा पासून पक्ष म्हणून नाही तर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम पार पडले अस त्यांनी महान्युज live च्या रायझिंग कोल्हापूर या कार्यक्रमात प्रतिक्रीया दिली.

पक्ष म्हणून नाही तर लोकप्रतिनिधी म्हणूनच काम करण्यास आवडेल- महापौर हसीना फारस
W

Your Mobile will not be published. Required fields are marked *