महत्वाच्या घडामोडी

अरुण नरके फाऊंडेशन

MahaNews LIVE
Oct 02 / 2021

अरुण नरके फाऊंडेशन आता पर्यंत ५००० हुन अधिक सरकारी सेवे मध्ये रुजू आहेत आणि ये विद्यार्थी ग्रामीण भागामधून आले आहेत याचाच खूप मोठा अभिमान आहे कोरोनाचा काळात बाहेर न जाण्यासाठी अशी योजना चालू केली अरुण नरके फाऊंडेशन यांनी एस डी कार्ड द्वारे तुम्ही घर बसल्या अभ्यास करू शकाल

अरुण नरके फाऊंडेशन
W

Your Mobile will not be published. Required fields are marked *